Drs. K.S.A.E. Liem

Gegevens Drs. K.S.A.E. Liem

BIG nummer: 99035842701

NAAV nummer: 01990055

KvK nummer: 09159438

AGB-Code: 03-079379

Zorgverlenersoort: 03-Medisch Specialisten

Zorgverlenerspecificatie: 0389-Anaesthesiologie

AGB-Code: 84-025182

Zorgverlenersoort: 84-Overige Artsen

Zorgverlenerspecificatie: 8403-Arts, Acupunctuur

Belangrijke Side Links

(Loco)Regionale Technieken

Belangrijke Informatie

Elke behandeling behoort goed te worden uitgevoerd.

Het is in uw eigen belang dat uw arts BIG-geregistreerd is. Vraag hiernaar.

U weet zodoende dat u met een vakman te maken heeft.

➟ Het BIG register

Als u acupunctuur overweegt, vraag dan naar een arts-acupuncturist. Deze behoren ingeschreven te staan bij de NAAV, de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging of bij de WAVAN, de Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland.

U weet dan zeker dat uw acupuncturist medisch geschoold is en ook medische handelingen mag uitvoeren.

➟ De NAAV

➟ De WAVAN

 

Welkom op de website van Drs. Andrew K.S.E. Liem

Drs. K.S.A.E. Liem is Anesthesioloog, Pijnspecialist en Arts-Acupuncturist. Hij staat bij de Medisch Specialisten Registratie Commissie geregistreerd onder BIG-nummer 99035842701.

Drs. K.S.A.E. Liem is volwaardig lid van de vakgroep anesthesiologie in het ➟Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn. Hij is geassocieerd met Mw. Drs. Y. Beijer, Drs. E.J. Buijs, Drs. L.G.J. Coenen, Drs. P.G. van Delden, Mw. Drs. F.D.M. Hommes, Drs. M. van Ginkel, Drs. P.W.G. Kuipers, Drs. J.F. Martina, Drs. B Oedairadjsingh, Drs. B.J. van Praagh, Mw. Drs. M.D.F.N. Rademaker (allen Locatie Apeldoorn) Drs. P.H. van 't Hoff, Drs. J.W.M. Nijholt, Mw. Drs. L.M. Over, Drs. F.E. de Ruiter en Mw. Drs. T.A.J. Lohuis (allen Locatie Zutphen)

 

Anesthesiologie

Drs. K.S.A.E. Liem is samen met zijn vakgroep o.a. verantwoordelijk voor de beoordeling van patiënten op de preoperatieve poli, de narcose op het operatiecomplex en de eerste-hart-hulp, het verzorgen en bewaken van de patiënt bij locoregionale anesthesietechnieken, de opvang van de geopereerde patiënten op de uitslaapkamer, het plaatsen van epiduraal catheters bij de zwangere vrouw op de verloskamers, de traumaopvang van patiënten op de eerste hulp, stabiliseren en het bepalen van de behandeling van patiënten op de Intensive Care Unit, luchtweg management bij patiënt reanimatie en coordinatie van de patiëntenlogistiek op het operatiecomplex en de ICU.

 

Pijnbestrijding

Als anesthesioloog heeft hij zich gespecialiseerd in de pijnbestrijding en maakt met Mw. Drs. Y. Beijer, Drs. J.F. Martina, Drs. M. Van Ginkel, Drs. B.J. van Praagh, Drs. P.H. van 't Hoff en Drs. J.W.M. Nijholt deel uit van het Gelre Pijnteam. Zij zijn o.a. verantwoordelijk voor de beoordeling van de ambulante patiënten op de pijnpoli, het vaststellen van het behandelplan en de uitvoering daarvan, beoordelen en behandelen van opgenomen patiënten met pijn, afhandelen van pijnconsulten op de diverse afdelingen in het ziekenhuis en deelname aan het multi-disciplinair pijnoverleg.

 

Acupunctuur

Als pijnspecialist merkte Drs. K.S.A.E. Liem dat niet alle patiënten met de reguliere Westerse pijnbestrijding afdoende geholpen konden worden. Nu wordt op verzoek ook acupunctuur verricht als behandeling tegen de pijn. Drs. Liem heeft speciaal hiervoor de 3-jarige artsen-acupunctuur opleiding met goed gevolg en succesvol afgerond. Sinds 2008 is hij volledig gecertificeerd als Arts-Acupuncturist en staat bij de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging geregistreerd onder nummer 01990055.

De acupunctuurbehandelingen tegen de pijn bestaat in China reeds sinds 2000 jaar en moet gezien worden als een complemantaire therapie en niet als een alternatieve behandeling. Meer informatie over de acupunctuur pijnbehandelingen door Drs. Liem kunt u ➟hier vinden.

 

Acupunctuur behandeling in privé praktijk:

De acupunctuurbehandelingen worden verricht in de privé praktijk van drs. Liem verricht in de Huisartsenparaktijk Berg en Bos, gelegen aan de John F. Kennedylaan 32, 7314 PS in Apeldoorn.

Maak hier uw acupunctuur afspraak Plan hier uw route

 

Drs. K.S.A.E. Liem heeft de patiëntenzorg hoog in het vaandel. Door de grote mate van publiciteit rondom de acupunctuur pijnbestrijding is er de laatste tijd een groter aanbod van acupuncturisten die tevens pijn behandelen. Het is echter van groot belang dat de acupuncturist een arts is die de mogelijkheid heeft om een onderliggend lijden uit te sluiten. Informeer daarom altijd of de acupuncturist een arts is en of deze geregistreerd staat bij de ➟Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging of de ➟Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland.

Anesthesioloog-Pijnspecialisten zijn breed opgeleid om de pijnbehandelingen in al haar aspecten uit te voeren. Deze titel is om die reden beschermd.

 

Prijs voor Acupunctuur: de Pruimenbloesemprijs 2009

Op 25 mei 2009 heeft Drs. Liem de Pruimenbloesemprijs van bestuurslid Jan Pieter Sietsema vande NPVA in ontvangst genomen. Deze prijs wordt door de Nederlandse Patienten Vereniging voor Acupunctuur (NPVA) uitgereikt aan personen die een bijzondere bijdrage leveren voor de patiënten in Nederland en aan de ontwikkeling van de acupunctuur.

Destijds van Drs. Liem nog verbonden aan het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.

 

Resultaten van Acupunctuur

Begin 2010 werden alle acupunctuurpatiënten op het resultaat geëvalueerd door een onafhankelijke pijnverpleegkundige, waarbij 47% heeft gereageerd op de retrospectieve screening.

Van deze patiënten liet 60% een pijnreductie zien, waarvan 37% een pijnreductie toonde van 50% of meer. Bij de reguliere Westerse pijnbehandelingstechnieken wordt in zo’n geval van een succesvolle behandeling gesproken.

Kijken wij naar de tevredenheidscore, dan was 79% van de patiënten tevreden tot zeer tevreden.

Deze resultaten zijn op de volgende internationale congressen geaccepteerd voor presentatie (posterpresentatie en/of voordracht):

  • Anesthesiologendagen 20-21 mei 2010 in Maastricht
  • 13 th World Congress on Pain 29 september-2 oktober 2010 in Montreal, Canada
  • 7 th World Congress of Chinese Medicine 1-2 oktober 2010 in Den Haag
  • 64 th Annual PostGraduate Assembly in Anesthesiology (PGA) 10-14 december 2010 New York City, USA

 

Het verhaal van een patiënt die behandeld is met acupunctuur. Een rapportage van Omroep Gelderland TV (uitzending van 8 mei 2014). Ik was destijds nog werkzaam in Doetichem. Sinds 2017 heb ik een privé praktijk in Apeldoorn en ben ik niet meer verbonden aan het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

(Vertoning video met toestemming van Omroep Gelderland)

 


Design by LiemBrothers BV